Privacy Policy

Website 
Dit is de website van: Webwinkel THVG. 
Ons bedrijfsadres en tevens postadres is Frankenweg 2, 5349 AP  Oss. 
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 58305025. 
Ons B.T.W.-nummer is NL852976288B01. 
 
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:  
- uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website; 
- uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert; 
- de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan; 
- alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-
registratie). 
Deze informatie kan worden gedeeld met een derde partij voor marketingdoeleinde(s).
 
Cookies 
Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek):  
- om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw 
boodschappenlijst; 
- om informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpagina’s die u geraadpleegd hebt om 
naar onze site te gaan; 
- analysedoeleinden zoekmachine(s). 
 
Partnerschappen 
We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. 
 
Overdracht gegevens 
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de 
coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. 
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. 
 
Contact aangaande privacybeleid 
Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ? 
 
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:  
- Per email: webshop@terhorstvangeel.nl 
- Per brief: Ter Horst van Geel, Frankenweg 2, 5349 AP  Oss. 
 
Over communicatie per e-mail 
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres of u kunt u direct afmelden via de hyperlink in de door u 
ontvangen email. 
 
Over communicatie per brief 
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u 
aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt. 
 
Over communicatie per telefoon 
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt. 
 
Consumenteninformatie 
Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren. 
 
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. 
 
Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. 
 
Overig 
Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.