Privacy Policy

Website 
Dit is de website van: Webwinkel THVG. 
Ons bedrijfsadres en tevens postadres is Frankenweg 2, 5349 AP  Oss. 
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 58305025. 
Ons B.T.W.-nummer is NL852976288B01. 
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch jouw domeinnaam, noch jouw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:  
- jouw e-mailadres als je boodschappen/vragen plaatst op deze website; 
- jouw e-mailadres als je dit aan ons communiceert; 
- de domeinnaam van andere sites die jou geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan; 
- alle informatie die jij vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-
registratie). 
Deze informatie kan worden gedeeld met een derde partij voor marketingdoeleinde(s).
 
Cookies 
Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van jouw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek):  
- om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen jij toevoegt aan jouw 
boodschappenlijst; 
- om informatie te registreren die eigen is aan jou, zoals de webpagina’s die je geraadpleegd hebt om 
naar onze site te gaan; 
- analysedoeleinden zoekmachine(s). 
Partnerschappen 
We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. 
Overdracht gegevens 
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de 
coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. 
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. 
Contact aangaande privacybeleid 
Hoe neem je contact met ons op in verband met ons privacybeleid ? 
Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen:  
- Per email: webshop@terhorstvangeel.nl 
- Per brief: Ter Horst van Geel, Frankenweg 2, 5349 AP  Oss. 
Over communicatie per e-mail 
Als je in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kun je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres of je kunt je direct afmelden via de hyperlink in de door jou
ontvangen email. 
Over communicatie per brief 
Als je ons via het web jouw postadres meedeelt, zal je alleen de informatie ontvangen die jij 
aangevraagd hebt, op het adres dat je ons meegedeeld hebt. 
Over communicatie per telefoon 
Als jij ons jouw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf jou alleen telefonisch contact met jou opnemen als dit nodig is om je te informeren over de bestellingen die je online geplaatst hebt. 
Consumenteninformatie 
Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij contact met jou opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden jouw deelname te weigeren. 
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie, gelieve je contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. 
Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve je contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. 
Overig 
Als jij vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.